loader

Ortodòncia


La ortodoncia ha sofert grans canvis, que ha esdevingut una veritable revolució en els darrers anys. Els temps de tractament, abans inacabables, s’han reduit de manera considerable, gràcies als brackets de baixa fricció. i a les noves tècniques de col·locació.

Ha evolucionat també l’estetica dels tractaments, gràcies als brackets ceràmics, enlloc dels metal·lics, i gràcies també als tractaments amb ferules rigides, com l’Invisaling.

Ortodòncia convencional

La ortodòncia convencional està basada en el posicionament de brakets a les dents, durant un periode de temps, amb una doble finalitat. D’una banda, te com a objectiu, millorar la funcionalitat corregint els posibles defectes de la mossegada, i d’altra banda millorant l’esteica general de les dents, aconseguint somriures realment macos. Amb els nous avenços en els tractaments ortodontics, s’ha aconseguit millorar la predictivitat dels mateixos;  podem ajustar moltíssim, tant el temps de durada, com el resultat final. De la mateixa manera, amb els brackets ceramics o de zafir, es millora de manera substancial l’estetica del propi tractament, reduint de manera molt important, el condicionant estetic que tenien alguns pacients, per motius, personals, socials, etc,…

Ortodòncia convencional

Mereix una explicació a part l’Ortodoncia Preventiva, especilament adreçada als nens. En molts casos, un petit tractament preventiu, que aconseguixi ampliar l’espai dental per al recanvi, ens evitarà desviacions, i malposicions dentals, evitant que un futur, sigui necesari un tractament ortodontic complert.

Invisalign

L’ortodoncia Invisaling, es una manera, gairebé invisible de corregir la posición de les dents. El nostre especialista li farà un estudi de tot el plá de tractament, desde la posició inicial, fins al objectiu desitjat, establint un temps concret de tractament. A partir d’aquest moment, i amb el motllo fet la seva boca, es fan els aligners (alineadors) per al tot el tractament. Els alineadors, son ferules que es poden posar  i treure (només en moments concrets, com els àpats, higiene dental etc,..).

Ortodòncia invisible

Aquestes ferules, fan moure les dents d’una manera totalment controlada, de manera que el tractament està monitorizat i previst, de principi a fi.   Com ja hem esmentat, a part de la seva funcionalitat, el fet diferencial caracteristic de la tecnología INVISALING, es el fet, que les ferules o aligners, son gairebé invisibles, per el que no interfereixen en la vida habitual dels pacients, semblant en tot moment, que el pacient no porta res posat.

Invisalign a centre Sant Andreu

Clínica dental Sant Andreu 2021 · Tots els drets reservats