loader

Odontopediatria


Les caries, a les dents temporals, poden provocar, a més de molt dolor als nostres nens i nenes, la perdua massa aviat de les mateixes.Odontopediatria

Es realment important, per les implicacions que pot tenir. En molts casos, aquesta perdua prematura, acaba per provocar disfuncions als espais que les dents definitives necesiten per sortir, provocant malauradament, un posicionament incorrecte, que s’haurà de corregir en un futur, amb tractaments ortodontics.

Si sempre es important la prevenció, en el cas dels infants, pren especial rellevancia, ja que les revisions anuals, poden en gran numero d’ocasions, evitar tractaments posteriors, que per norma general, serán de llarga durada, alhora que amb un alt cost economic.

Es per això, que cada cop més, al centres dentals, incorporen la figura del Odontopediatra, especialitzat en el tracte dels infants. En el nostre centre, hem reservat un espai de joc especificament per a ells, per fer l’espera més agradable, i perque les seves visites, es converteixin en quelcom lúdic , minimitzant dintre del posible, la “por” que puguin tenir. Amb aquest espai, i el tracte que els dispensa la nostra Odontopediatra, estem segurs, que els nens i nenes, gaudiran de la seva visita al dentista.

Clínica dental Sant Andreu 2021 · Tots els drets reservats